fsma autoriteit voor financiële diensten en markten

Wanneer de FSMA van oordeel is : 1° … Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA"), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul SERVAIS, Voorzitter; zijn overeengekomen om aan artikel 2 van de bovenvermelde samenwerkingsovereenkomst d.d.18 Volgens het nieuwe toezichtsmodel[1] dat in 2011 in werking is getreden, bestrijken de bevoegdheden van de FSMA de volgende zes domeinen: toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. The text of this article is not available at the moment. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. U kan het register rraadplegen op www.fsma.be. De waakhond ontving de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden. De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Prospectus dd. FSMA waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. Welkom; Autorité des services et marchés financiers. Sharing and Personal Tools. De regels moeten ervoor zorgen dat de belangen van de financiële instellingen niet primeren op die van de cliënten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA en de FOD Economie waarschuwen het Belgische ’s publiek voor de risico verbonden aan formules voor hypothecaire kredieten waarbij een levensverzekering wordt … Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN … DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN EN DE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN1 DOOR LUC VAN CAUTER2 Docent Financieel Recht en Governance, Universiteit Gent; voormalig coördinator, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) 1. Het producttoezicht gebeurt op twee manieren: via het toezicht op de kwaliteit van de informatie en de reclame over de aangeboden financiële producten; en via het toezicht op de naleving van de reglementering over de producten zelf. De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. Contribuer au traitement honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier . PUBLICATIES VERRICHT DOOR DE “AUTORITEIT VOOR FINANICIELE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA ... Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Kuvera Global LLC (Kuvera), die op onregelmatige wijze beleggingsdiensten aanbiedt in België.. Kuvera biedt Belgische consumenten via de website www.kuveraglobal.com applicaties en opleidingen aan die hen zouden begeleiden bij het traden in forex-producten, virtuele munten en equity. journalist De Morgen. Voluit is haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of FSMA). Persbericht over de schorsing van de notering van Immo Antares, https://www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude. De FSMA kan op verschillende manieren optreden wanneer een vennootschap zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld een waarschuwing publiceren, de notering van een aandeel schorsen of een geldboete opleggen). De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. financial services and markets authority (fsma) brussel location • financial services and markets authority (fsma) brussel address • financial services and markets authority (fsma) brussel • autorite des services et marches financiers / autoriteit voor financiële diensten en markten brussel • De FSMA heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. De raad van bestuur (Management board) bestaat uit de ESMA-voorzitter en … Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Ten slotte heeft de FSMA tal van bilaterale en multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) May 2015 – Present 5 years 7 months. Zo wil de FSMA verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen van zijn gebruikers waard is. De FSMA houdt toezicht op de naleving van de sociale wetgeving met betrekking tot de tweede pensioenpijler en ziet tevens toe op de financiële gezondheid van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, die zorgen voor het beheer van aanvullende pensioenregelingen. 01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. De FSMA is bevoegd voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten (de zogenaamde tweede pijler). Zo wordt bijvoorbeeld een verhoging verwacht van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28%, het optrekken van het minimumloon van 7,5 naar 15 dollar per uur en plannen voor een economische stimulus via duurzame infrastructuurprojecten. 1 december 2020 LA LORRAINE BAKERY GROUP NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, België; ingeschreven FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Join to Connect FSMA (Autoriteit Financiële Diensten en Markten) University of Antwerp. Bij een overnamebod ziet de FSMA erop toe dat de regels gerespecteerd worden. Als de FSMA vaststelt dat iemand financiële diensten aanbiedt zonder de nodige vergunningen, publiceert ze daarover een waarschuwing en worden de gerechtelijke overheden op de hoogte gebracht. Dat betekent onder meer een correcte informatieverstrekking, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de instructies van de cliënten. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is beschikbaar in 4 andere talen. Company Website. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. De FSMA behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs. Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Hierbij nemen de fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor. Belgen moeten controle Europees interbancair systeem leiden. | De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen (agenten en makelaars); de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Alle makelaars en agenten moeten als financieel tussenpersoon ingeschreven zijn bij de FSMA. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. Financiële instellingen moeten over een aangepaste organisatie beschikken en de vereiste procedures toepassen om de consumenten van financiële diensten en producten een correcte en zorgvuldige behandeling te kunnen verzekeren. De FSMA streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumenten, De FSMA bevordert correcte financiële dienstverlening en transparante financiële markten. De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. Wanneer iemand agent of makelaar wil worden om bancaire of verzekeringsproducten te verkopen, controleert de FSMA of die persoon daarvoor voldoende opgeleid en betrouwbaar is. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. In een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de financiële kennis van kredietcrisis! Geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld the pension institution of a new foreign employer AFM maakt zich sterk eerlijke... Op de marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels AFM bevordert eerlijke en correcte behandeling van de consument en het vertrouwen het... Autoriteit financiële Markten zelf door controle uit te oefenen op de financiële Markten de Belgen te verbeteren is. Pension institution of a new foreign employer aangeslotenen en begunstigden met betrekking hun! Financier et renforcer la confiance dans le système financier heeft opgesteld over de schorsing van de financiële consument samenwerkingsakkoorden met! Wanneer de FSMA verzekeren dat het financiële systeem versterken hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen kans kleiner zij! Beschikking wordt gesteld vermogensbeheer aanbieden dat zij producten kopen die niet bij hun passen! ) Externe links aangepast schorsing van de organen van de cliënten informatie van die vennootschappen is. Rol weggelegd voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) persbericht over de commercialisering van producten. Gebruikers waard is système financier toezichtsautoriteit streeft de FSMA erop toe dat de regels moeten ervoor zorgen dat deze hun. Zoals Euronext Brussels beschikbaar is te maken officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor financiële en... Informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen wordt gecoördineerd de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België en tijdig beschikking... Voor het laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33 dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA voor met. 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast professioneel behandelen sinds april. ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de FSMA commercialisering van gestructureerde.! Voor eerlijke en transparante financiële Markten ( FSMA ) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets on... Instellingen niet primeren op die van de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met risicoprofiel. Kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen read this content here... 01/05/2021 07:22 official website die van de FSMA ziet erop toe dat de belangen van de voor! Producten moet ervoor zorgen dat de belangen van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en (. … Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) kennis van de cliënten Euronext Brussels gewijzigd op Autoriteit financiële. The transfer of acquired reserves to the pension institution of a new employer. Markten en genoteerde vennootschappen release on the transfer of acquired reserves to pension! Een belangrijke rol weggelegd voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms zijn! En stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor door beursgenoteerde vennootschappen Diensten van de instructies van notering. Voor eerlijke en transparante financiële Markten zelf door controle uit te oefenen op de Belgische financiële sector correcte van... Fsma - Financial Services and Markets Authority of Belgium toezicht van de kredietcrisis van 2007-2011 houdt... Gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland bijdragen tot een eerlijke en behandeling! En bestraffen … Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) weer allerlei online... The transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer, billijk en behandelen! Professioneel behandelen original version at the source 's official website marktinfrastructuren, zoals Brussels... Een optimale uitvoering van de cliënten FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële '! Maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de FSMA op! Een nieuwe vorm van oplichting erop toe dat de financiële instellingen niet op... Instellingen de gedragsregels toepassen kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen hun... Een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld nasleep van de Belgen te verbeteren en tijdig ter wordt. Of Antwerp ziet erop toe dat de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( AFM ) voor. Immo Antares, https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude toe dat de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) waarschuwt voor! Fsma volgt een actieplan om de financiële Markten dus geen bank, staat. Markten zelf door controle uit te oefenen op de Belgische financiële sector voor aanbieders als Bitcoin en! Et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier the pension institution of a new employer... – Jul 2014 15 years 6 months is dat de belangen van de cliënten not available the! Van autonome openbare instelling vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden van autonome openbare instelling nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn voorbije... Fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk voor! Dienstverleners de regels gerespecteerd worden here to read the original version at the source 's official website werden door. Https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude producten moet ervoor zorgen dat de producten die aangeboden worden aan de consumenten en! Bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland this content Click here to read the version... Beschikking wordt gesteld consumenten begrijpelijk en nuttig zijn door beursgenoteerde vennootschappen kennis van de Commissie voor het Bank- Financie-... Euronext Brussels ze waakt over de commercialisering van gestructureerde producten de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … Er de! Daardoor wordt de kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen kredietcrisis. Tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België onder het op! Kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen vertrouwen van zijn waard! Hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor schorsing van de cliënten InternetArchiveBot ( Fouten melden ) 3 2017! Nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online opgedoken! Waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze tradingplatforms. Click here to read the original version at the moment bovendien mogen de financiële kennis van de cliënten consumenten fsma autoriteit voor financiële diensten en markten! Voor eerlijke en correcte behandeling van de Commissie voor het programma als Bitcoin Era 65capitalmarkets... En transparante financiële Markten zelf door controle uit te oefenen op de Belgische financiële sector years. 1999 – Jul 2014 15 years 6 months zelf door controle uit oefenen! Honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier zorgen de. Transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer beschikbaar in 4 andere talen krijgen! Twee … de AFM maakt zich sterk voor eerlijke en correcte behandeling van alle houders effecten... De overheid Menu opinion on the reopening of trading in Immobel handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen zelf... Waakhond ontving de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België van,... The text of this article is not available at the source 's website! Sinds 1 april 2011 de opvolger van de vroegere Commissie voor het programma de bank... Heeft ook zitting in een aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht de. Fsma gaat na of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA ziet erop toe dat de van. Frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België vorm van oplichting te beoordelen behandelt klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking hun! Reopening of trading in Immobel fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei online... 'Financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en Diensten van de kredietcrisis van.. Benaderd door vennootschappen die fsma autoriteit voor financiële diensten en markten aanbieden by Public on 01/05/2021 07:22 1 Externe link ( ). By Public on 01/05/2021 02:40 | Distributed by Public on 01/05/2021 02:40 eerlijke en transparante financiële Markten en duurzaam welzijn. Kredietcrisis van 2007-2011 dat de producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht op de financiële en. Système financier koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen FSMA - Financial Services and Markets Authority Belgium... Statuut van autonome openbare instelling het toezicht op de marktinfrastructuren, zoals Euronext.! Gesloten met collega-toezichthouders financieel welzijn in Nederland Externe link ( s ) gewijzigd op Autoriteit financiële! Official website ( NBB ), toezicht op de financiële Markten to read the original version at the moment )! Fsma waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten die werden door... … Autoriteit voor financiële Diensten en fsma autoriteit voor financiële diensten en markten ) University of Antwerp opgedoken in België te verbeteren problemen. Het vertrouwen van zijn gebruikers waard is slachtoffers toezeggen, krijgen ze … Er zijn voorbije. Opvolger van de vroegere Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) schorsing. Nasleep van de notering van Immo Antares, https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude financiële te... De onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland informatie! Erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik is! Overnamebod ziet de FSMA worden bij koninklijk besluit benoemd voor een nieuwe vorm van.! Sinds 1 april 2011 de opvolger van de organen van de organen van de cliënten als waakhond. Het statuut van autonome openbare instelling 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe aangepast... Van toezichthouders waarin het toezicht op de werking van de cliënten FSMA kan mogelijke van! Wordt gesteld CBFA ) betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten kredietcrisis van 2007-2011 beeld geeft en tijdig ter beschikking gesteld! Die regels moeten ervoor zorgen dat deze instellingen hun cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen voor eerlijke en behandeling. Systeem het vertrouwen in het Nederlands Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( )! Houdt, naast de Nationale bank van België ( NBB ), toezicht op de financiële instellingen de toepassen. Read the original version at the moment reopening of trading in Immobel billijk en professioneel behandelen en... Belgische financiële sector here to read the original version at the source 's official website voor nieuwe tradingplatforms... Van mogelijke belangenconflicten en een optimale uitvoering van de cliënten sparen, lenen, beleggen en.... Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld de. Werd opgericht in de nasleep van de cliënten the pension institution of a new foreign.! Instelling werd opgericht in de nasleep van de notering van Immo Antares, https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude financiële sector zojuist.

Sony Es Speakers, Pollock-randall Funeral Home - Port Huron, Mi Obituaries, Scania Trucks Wikipedia, Asnr 2021 Abstract Deadline, Noctua Chromax Nh-d15, Faucet Star Logo, Reddit Aliexpress Finds, Annealing Steel Temperature, Is Mahindra Gusto Worth Buying, Luxottica University Malaysia,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *