Pee Wee

Standings

1- Dexter 5-0-1                                   PF 117 – PA 6
1- South Jefferson 4-0-1                        PF 121 – PA 13
3- Watertown 2-3                                  PF 44 – PA 66
4- Adirondack 1-5                                 PF 32 – PA 117
5- Indian River 1-5                               PF 25 – PA 137

Week 1
Dexter 26 – Adirondack 0
South Jefferson 14 – Watertown 7

Week 2
Adirondack 20 – Indian River 7
Dexter 33- Watertown 0

Week 3
Dexter 1 – Watertown 0 (forfeit)
South Jefferson 31 – Indian River 0

Week 4
Dexter 22 – Adirondack 0
South Jefferson 38 – Indian River 0

Week 5
South Jefferson 32 – Adirondack 0
Watertown 19 – Indian River 6

Week 6
Dexter 29 Indian River 0
Watertown 18 Adirondack 12

Week 7
Dexter 6 – South Jefferson 6
Adirondack 0 – Indian River 12